Skip to main content

Rug- en nekproblematiek

Aanhoudende rug-en nekaandoeningen kunnen het best aangepakt worden door een oefenprogramma op maat. Jonge, actieve mensen dienen doorgaans een andere aanpak te krijgen dan ouderen. Minder fitte mensen dienen anders behandeld te worden dan sporters. Zoeken naar dat evenwicht tussen passieve technieken en actieve oefeningen is telkens een nieuwe uitdaging van persoon tot persoon.   

Na eerst vooral pijnstillend te werk te gaan, worden vervolgens meer en meer functionele oefeningen ingelast. Ondertussen worden ergonomische tips aangeleerd naargelang de noden. Doel is om mensen weer blijvend mobiel te krijgen, elk op zijn niveau.

Gallery
Rug- en nekproblematiek