Skip to main content

Schouderrevalidatie

Het schoudergewricht is een complexe entiteit die enerzijds voldoende mobiliteit moet toelaten maar anderzijds ook voldoende kracht moet kunnen uitoefenen om allerhande bewegingen uit te voeren. 

Dit fragiele evenwicht is vaak uit balans door diverse aandoeningen (peesscheuren, artrose, kalkvorming, spierzwakte,…). We pakken dit aan met een specifieke behandeling.

Als men tijdig de revalidatie kan starten, hoeft er vaak niet invasief ingegrepen te worden. Indien chirurgie toch noodzakelijk blijkt, is het zaak om op het gepaste tijdstip de gepaste therapie aan te bieden.  

Die zoektocht naar de ideale therapie bij een desbetreffende schouderaandoening vind ik één van de boeiendste aspecten van mijn job. 

Gallery
Schouderrevalidatie